De Groninger Rijwielenfabriek

Prijscouranten

Een belangrijk marketinginstrument van Fongers waren de prijscouranten. In de jaren 1890-1894 geeft Fongers losse foto-prijskaarten uit. In 1895 verschijnt het eerste foldertje. De prijscouranten uit de jaren 1899 – 1901 zijn fraaie boekjes van meer dan 40 pagina’s, voorzien van een gelithografeerde omslag. Een uitgebreide opzet en opvallend mooie uitvoering bepalen het beeld. Dat is geen toeval, getuige dit citaat uit de inleiding van de prijscourant van 1899:

De indruk, welken men van een rijwielfabriek en hare producten ontvangt, zal sterk worden beheerscht door de wijze van uitvoering van hare prijscourant. Den naauwen samenhang tusschen fabrikaat en reclamemiddelen tot grondslag nemend, hebben wij gemeend U een prijscourant te moeten aanbieden, waarvan de superieure uitvoering volkomen in overeenstemming is met de innerlijke en uiterlijke waarde onzer rijwielen.’

omslag prijscourant 1899
pagina uit prijscourant 1899

Van 1901 tot 1910 zijn de boekjes kleiner en wisselend van uitvoering.

folder 1903 achterkant
prijscourant 1907

Vanaf 1911 tot 1930 verschijnen de catalogi in een vast format (bruine omslag met het jaartal in gouden letters). Ook de inhoud kent een vaste opzet, startend met een beschouwing over de specifieke onderdelen van de Fongers fiets, gevolgd door een overzicht van de leverbare modellen. Informatief in deze catalogi zijn de inleidingen van de directie, waarin men memoreert hoe het het bedrijf in het voorgaande jaar is vergaan en wat er nieuw is in het aanbod voor het komend jaar.

prijscourant 1911
prijscourant 1913

Veel aandacht ging uit naar de technische specificaties van de fietsen; Fongers liet zich graag voorstaan op de technische kwaliteit van haar fabricaat en gebruikte dat lang als unique selling point. Vanaf 1926 komen in de catalogi eerst de goedkopere modellen in beeld; ogenschijnlijk een kleine wijziging, maar tekenend voor de veranderende markt.

In 1935, het jaar waarin de prijzen op hun dieptepunt waren, krijgen de folders een modernere vorm. Glanzend papier opgefleurd met de Fongers kleuren goud en rood geven de folders een frisse uitstraling. Deze uitvoering zal tot 1941 worden gebruikt (in de jaren ’40 werden verder geen folders meer uitgegeven).

catalogus 1936

Na de oorlog volgt een periode met folders in uiteenlopende stijlen en formaten. De folders vanaf 1953 zijn een stuk beknopter dan voorheen doordat de uitbundige technische informatie achterwege blijft. Naast de folders worden ook losse prijslijsten uitgegeven.

folder 1956

De reclame-uitingen in de jaren ‘50 en ‘60 zijn wat gemengd van karakter. Men probeert zich een eigentijdse uitstraling aan te meten, maar kan het oude, wat deftige imago maar moeilijk achter zich laten. Een duidelijke huisstijl ontbreekt in de jaren ‘50. In 1959 (het jaar na de ‘omslag’) introduceert het bedrijf een nieuw reclamebeeldmerk in de vorm van twee gestileerde fietsers die elkaar vast houden.

folder 1959

In de folders van de jaren ’60 worden zowel het oude als nieuwe beeldmerk door elkaar gebruikt. De folders zien er elk jaar anders uit, waarschijnlijk mede veroorzaakt door de snelle veranderingen in de rijwielmarkt en de maatschappij als geheel. Fongers worstelt met de omschakeling naar een eigentijds imago. Anders dan merken als Gazelle of Batavus ontbeert Fongers een mascotte, die een jonger publiek aanspreekt.

folder 1965
folder 1966
folder M2000 1969

In 1970 verschijnt de laatste folder in de op dat moment populaire flower power stijl.

folder 1970