De Groninger Rijwielenfabriek

Advertenties

advertentie ca. 1890

Fongers heeft altijd veel aan marketing gedaan. Reden hiervoor was dat een landelijke afzet werd nagestreefd, samenhangend met het kwaliteitsimago dat het merk voorstond. Reclame werd in velerlei vormen gemaakt. Reeds vóór 1900 was Fongers één van de vaste adverteerders in de Kampioen (clubblad van de ANWB, toen nog wielrijdersbond).

advertentie 1900
reclame in De Kampioen 1929
advertentie De Kampioen 1935

Tot begin jaren vijftig zou dit zo blijven. Doel was waarschijnlijk om een brede naamsbekendheid te verwerven en bestendigen. Ook in andere rijwielbladen werd geadverteerd, maar het accent lag op de prestigieuze Kampioen. In de latere ANWB Toeristenkampioen was voor WO2 vaak een paginagrote advertentie te vinden. Zelfs op voorpagina’s van dit maandblad kocht de firma reclameruimte, in de vorm van ‘one liners’, zoals:
– ‘De aankoop van een Fongers is geen uitgaaf doch een belegging’
– ‘’n Fongers duurt een menschenleven’

reclame in De Kampioen ca. 1955

Fongers adverteerde ook in veel andere bladen, zoals regionale kranten en vaktijdschriften. Er is een onnoemelijke hoeveelheid gedrukte advertenties bekend; niet duidelijk is wie deze ontwierp.

advertentie 1961

Naast de advertenties in kranten en tijdschriften was Fongers ook anderszins op papier actief. In de jaren 1900-1910 werden veel briefkaarten gedrukt (en uitgedeeld?) met grappige striptekeningen.

reclamekaart 1905
reclamekaart ca. 1902

Fongers gaf ook een aantal kalenders uit. De mooiste is die uit 1898 ter gelegenheid van de kroning van Wilhelmina met een aantal fraaie litho’s.

kroningskalender 1898 blad 1

Fongers gaf in de jaren ’20 en ’30 een groot aantal vloeibladen uit met gerichte reclames. Waarschijnlijk werden deze als weggevertje in de winkels gebruikt.

vloeiblad 1926
vloeiblad trapas ca. 1927